Ervaringsgericht leren met Paarden

Ben je er aan toe om iets te doorbreken maar weet je niet goed hoe?
Wil je meer inzicht hebben in je eigen situatie?
Wil je zelf weer graag aan zet zijn? Zin in persoonlijke ontwikkeling? 
Kom dan leren met paarden!

Door te werken met de methode van Eponaquest die ontwikkeld is door Linda Kohanov  kun je helder waar je staat. Wat je emoties je vertellen. En hoe je vanuit je authentieke zelf verder kan.

Misschien denk je dat je een bruin paard bent. Via de MHW-methode kom je er achter dat je wellicht een wit paard bent met een laag modder op je. Modder die naar je toegegooid is of die je zorgvuldig op jezelf gelegd hebt. Door bewustwording en te oefenen met de paarden, spoel je laag voor laag de beperkingen van je af. Je authentieke kleur komt te voorschijn.

Waarom paarden?

Paarden hebben het vermogen om cirkels te doorbreken. Omdat ze mensen laten zien wat ze werkelijk voelen. Het paard spiegelt het stuk waar je nu in zit. Dat doet het paard heel helder. Omdat het alleen gebruikt wat er hier en nu is. Hoe je er nú voor staat.

Voor paarden zijn deze emoties goed noch slecht.
Emoties zijn simpelweg een vorm van informatie. 
Paarden reageren op wat er in ons hart zit, niet in ons hoofd.

Wat is ervaringsgericht leren?

Door de interactie aan te gaan met het paard, ervaar je de geleerde theorie in praktijk te brengen. Door het te doen, leer je het. Je kunt bijvoorbeeld lezen over hoe je moet fietsen. Maar door zelf te gaan fietsen, leer je het pas echt. 

Wat is het effect

·         Meer vanuit je authenticiteit communiceren en leven;

·         Bewust worden van emoties en hun boodschappen;

·         Verhoging van je Emotionele Quotiënt (EQ);

·         Ruimte ontdekken die je nodig hebt voor je ziel om voluit te functioneren;

·         Verbinding aangaan vanuit je oorspronkelijke, authentieke zelf.

Wat leer je

Het basispakket bestaat uit zes sessies, waarin je verschillende vaardigheden aangereikt krijgt. Je leert onder andere:

·         De boodschap achter de emoties en hoe je met ze om kan gaan (die van jezelf en anderen);

·         Inzicht krijgen in je grenzen (mentaal, fysiek, emotioneel en energetisch);

·         Onderscheid maken tussen je geconditioneerde zelf en authentieke zelf.

Opbouw sessie

Elke sessie bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. In de theorie leer je bijvoorbeeld hoe je grenzen kun stellen. Daarna gaan we één-op-één werken met je grenzen. Dan krijg je een kleine demo bij het paard. En vervolgens mag je zelf met het paard aan de slag. Een fijne opbouw waarin kennis en ervaring elkaar aanvullen.

Tarieven

Voor meer info over de tarieven kun je bellen.

Interesse? Wil je meer informatie?

Contact

Of Bel nu voor een kennismakingsgesprek!

Hier lees je de algemene voorwaarden.